Om

Hensikten med denne bloggen er først og fremst å øve mine rustne skriveferdigheter. Det har gått mange år siden jeg har skrevet noen lengre artikler, og de som ble skrevet hadde ingen høy kvalitet overhodet. Bloggen vil være på norsk, da det finnes nok av gode engelske blogger der ute som omhandler mye av de samme temaene som jeg ønsker å ta opp her. En annen grunn til dette er at jeg i de siste årene har brukt mye tid på å lese bøker. Disse bøkene har stort sett vært på engelsk. Dette har sine baksider. Mitt ordforråd har blitt bedre på engelsk, enn på mitt morsmål, noe som i bunn og grunn føles svært feil. Å slite med å finne de riktige ordene i betydningsfulle samtaler skaper barrierer. Håpet mitt er at ved å bruke denne bloggen som en arena for meg selv å utfolde mine tanker vil forbedre mitt norske ordforråd og diskusjons-evne betraktelig. Selvfølgelig er det også til hensikt å spre informasjon og tanker til andre, da det er en offentlig blogg.

Unity

 

JARLOKRAT

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s